Odpowiedzialność Korporacyjna i Społeczna

Naszą rolę w społeczności lokalnej i ogólnie w społeczeństwie traktujemy poważnie. W praktyce oznacza to kilka zobowiązań:

Wobec naszych klientów

Uczciwość i otwartość, nawet gdy boli!

Dla naszych klientów tworzymy najlepsze, najbardziej kreatywne i najbardziej komercyjnie efektywne rozwiązania. Wymaga to od nas poinformowania Was, klientów, o tym, co tak naprawdę myślimy i bycia tak przejrzystym, jak to tylko możliwe, w każdej sytuacji. Czasem nie jest to w naszym bezpośrednim interesie – zawsze natomiast jest to w interesie naszych klientów, więc, w dłuższej perspektywie, i w naszym.

Wobec pracowników

Wzajemny szacunek, szczególnie dla pomysłów innych.

Dokładamy wszelkich starań, aby traktować naszych klientów, dostawców oraz siebie nawzajem z życzliwością i uprzejmością. Jest to naturalne zachowanie, które pomaga nam cieszyć się naszą pracą. Jest to również klucz naszego procesu twórczego: im bardziej jesteś pewny tego, że Twoje pomysły będą oceniane profesjonalnie i konstruktywnie, tym bardziej będziesz chciał ujawnić swoje najbardziej radykalne, osobiste, oraz wypływające z głębi serca pomysły.

Rozwój zawodowy i osobisty

Wszyscy pracownicy Blue Moon są zachęcani do podejmowania ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. W roku 2013 wszyscy pracownicy (z wyjątkiem jednego) uczestniczyli w jednym lub kilku uznanych w kraju szkoleniach zawodowych obejmujących:

 • szkolenia w miejscu pracy
 • kursy poza miejscem pracy
 • staż za granicą

Większość z nas bierze też udział w specjalistycznych kursach zawodowych prowadzonych przez mentorów, których fachową wiedzę bardzo cenimy. Są to m.in. zecer „starej szkoły” (i były szef jednej z większych agencji reklamowych), David Kelsey, który wnosi do naszego miejsca pracy dziedzinę, o istnieniu której w dzisiejszych czasach wiele agencji nie ma nawet pojęcia, a także guru branży, Ian Cochrane, który posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w londyńskiej agencji reklamowej oraz który w przeszłości prowadził m.in. dwie największe agencje reklamowe w Europie, Fitch Worldwide i Landor.

Wobec lokalnych szkół

Doświadczenie w pracy dla początkujących

Oferujemy tygodniowe praktyki dla uczniów z czterech lokalnych szkół. W 2013 r.praktyki w naszej firmie odbyło 6 uczniów, planujemy, aby była ich ta sama liczba również w 2014 r. Aby zobaczyć część ich pracy, klinij tutaj. Jeżeli jesteś zainteresowany praktykami w naszej firmie i uczęszczasz do jednej z poniżej wymienionych szkół, skontaktuj się z nami przez swoją szkołę.

 • Evesham High School
 • King’s School Worcester
 • Pershore High School
 • Prince Henry’s High School, Evesham

Niestety rzadko jesteśmy w stanie zaoferować praktyki dla uczniów z innych szkół.

Wobec krajowych i lokalnych organizacji charytatywnych

Darowizny pieniężne oraz pokrycie kosztów poniesionych w gotówce (1% przychodu) i czas (średnio 30 godzin rocznie na pracownika).

W 2013 r. przekazaliśmy pieniądze dla:

 • Save the Children
 • The Salvation Army
 • Shine (Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Rozszczepem Kręgosłupa i Wodogłowiem)

Pokryliśmy koszty w gotówce, a także poświęciliśmy czas i pracę dla:

 • Environmental Law Foundation (fundacja, której nasz dyrektor zarządzający jest powiernikiem)
 • International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism

Jesteśmy niedużą firmą, dlatego takie też są nasze darowizny. Planujemy powtórzyć naszą pomoc w 2014 r., jednak prawdopodobnie nie będziemy mogli poszerzyć naszego programu o inne organizacje charytatywne. Zgłoszenia telefoniczne nie będą rozpatrywane.